"Dla ministra finansów najbardziej miękką pościelą jest twarda waluta"Antoine Pinay
 

Archiwum
Praca księgowego nie jest ewidencjonowaniem tylko dokumentacji księgowej. 
Księgowy to fachowiec zajmujący się szeroko pojętą rachunkowością w firmie, w szczególności odpowiedzialny za sporządzanie dokumentacji dotyczącej zasad polityki rachunkowej podmiotu gospodarczego oraz innych niezbędnych instrukcji, ewidencji zdarzeń na podstawie dowodów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie oraz sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, dokonywanie ich wyceny oraz ustalanie wyniku finansowego, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, kontrolę ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych,współpracę z biegłym rewidentem.

Wymagania stawiane dziś księgowemu są coraz wyższe, a wiąże się to z jego rosnącą pozycją.
Księgowemu przyda się analityczny i logiczny umysł. Specyfika zawodu wymaga pewnych cech osobowości i charakteru, wśród których najważniejsze to: staranność, cierpliwość i uczciwość.
Istotna jest także komunikatywność, choć nieco innego rodzaju niż np. na stanowiskach handlowych czy w działach public relations. Chodzi raczej o umiejętność precyzyjnej wymiany informacji z podwładnymi, kierownictwem i z pozostałymi osobami zatrudnionymi w firmie.
Ma to wielkie znaczenie dla prawidłowości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, zachodzących w przedsiębiorstwie. Księgowy to przede wszystkim osoba, która współpracuje z właścicielem i pomaga mu w podejmowaniu strategicznych decyzji finansowych oraz operacyjnych dla jego firmy.Klient to przede wszystkim partner dla którego i z którym współpracuję.Poniedziałek, Grudzień 18, 2017

Copyright (c)2011 Vat-In Biuro Rachunkowe